Tiedetään, tiedetään

Nyt meillä sitten on tietoa. Sitä saimme jäsenkyselyllä viime vuoden lopulla. Jäsenkyselylomake lähetettiin jokaiselle jäsenrekisterissä olevalle eli 261 kappaletta ja niitä palautettiin osittain tai kokonaan täytettynä 37. Kiitos kaikille, jotka jaksoitte antaa palautetta. Se on erittäin tärkeää, jotta kentän ääni kuuluisi ja toiminta saataisiin vastaamaan jäsenistön toiveita mahdollisimman hyvin.

Vastaajista 22 oli naisia ja 15 miehiä. Nämä jakaantuivat ikäryhmittäin seuraavasti: kolme välille 18-39, 21 välille 40-59, 10 välille 60-70 ja neljä vanhimpaan ryhmään eli 80-.

Sukuhaarakysymykseen vastattiin 2 x Anttola, 2 x Johannes, kerran Juva, kerran Korpilahti, 11 kertaa Kangasniemi, 5 x Kuusamo, 2 x Likander, 3 x Mikkeli, kerran Pudasjärvi, 4 x Ristiina ja kerran Salla. Neljä ei tiennyt sukuhaaraansa. Vastaukset osoittivat, että vielä on töitä tehtävä, että kaikkien jäsenien haara saadaan selville ja että se saadaan jäsenelle tiedoksi.

Jäsenpaketin oli saanut 75,7 %. Pieni prosentti näyttää johtuvan pääasiassa siitä, että jäsenpakettia ei jaettu alkuvuosina. Jatkossa pyrimme siihen, että jäsen saa hänelle luvatut asiat.

Henkilötietolomakkeen on palauttanut kyselyn mukaan 81 % jäsenistä. Loput eivät ole sitä tehneet tai eivät muista. Minimitiedot eli nimet, syntymäajat jne voi tietysti ilmoittaa muutenkin, mutta sukukirjavaiheessa on suuri työ kysellä uudelleen henkilön tietoja.

Noin puolet on huolehtinut siitä, että lomakkeen tiedot ovat edelleen ajan tasalla. Lopuilla se on tekemättä ja siitä saattaa aikanaan johtua, että selvityksiin ja kirjaan tulee puutteellista tai virheellistä tietoa. Olisi siis hyvä, jos tiedostot pidettäisiin ajan tasalla.

Sukuseurojen Keskusliiton julkaisu Sukuviesti oli tuttu vain vajaalle puolelle, joten mainosihmisillä on vielä työsarkaa, vaikka itsekin olemme yrittäneet jäsenetutilauksia Liikaslinkissä kaupitella.

Liikaslinkistä saimme mielipiteitä, jotka olivat pääosin myönteisiä. Tässä ne ovat yhdessä pötkössä: - ihan hyvä, hyvä lehti, taso ollut vaihteleva ja nro 2/2002 paras, ok, voisi olla hieman väljemmät tekstit, mutta taitaa olla kustannuskysymys, hyvä, hyvä, ihan mielenkiintoinen, luen aika tarkkaan, oikein hyvä ja mielenkiintoinen, asiallinen, jäseniltä vaatisi enemmän rohkeutta tiedottaa sukunsa ja perheensä tapahtumista, jolloin saataisiin lisää mielenkiintoista ja monipuolista luettavaa, ihan hyvä, mutta ehkä vanhempien Liikasten elämäkertoja voisi olla enemmän, taso vaihteleva, mutta parempaan päin, hyvä, sopivasti erilaisia tietoja ja tapahtuneita asioita, sopivasti tietoa mukavan tavallisessa muodossa, asiapitoinen ja ehkä liiankin tosikko, lisää elämänmakuisia juttuja, esim selviytymistarinoita (Ei kaikkien tarvitse "menestyä".), hyvä, saa sellaista sukuasiaa, mitä ei muualta saa, ei moitteita, ihan mielenkiintoista luettavaa, paranee vuosi vuodelta sisällöltään, joten hyvä jatkaa samaan malliin, ihan hyvä ja saisi ilmestyä useammin, mutta ne resurssit, hyvä, ihan hyvää tietoa siitä saa, paljon kehitystä tullut, olen tyytyväinen, saisi ilmestyä useammin ja uutta "verta" mukaan, mukava lukea, mutta enemmän saisimme me kaikki jäsenet auttaa sen teossa, hyvä, hyvä, enemmän valokuvia, aivan hyvä, hyviä tietoja suvusta ja näitä tarvitaan, kun sukukirjaa lähdetään kokoamaan.

Kaikki eivät ole saaneet jäsenpostia, kuten kuuluisi. Ilman oli jäänyt noin 5 %. Tätä ongelmaa yritettiin tehostetusti poistaa viime syksynä, mutta siitä huolimatta ei täysin onnistuttu. Emme voi tehdä mitään, jos jäsen ei ilmoita uutta osoitetta, vaikka sen voisi tehdä ilmaiseksi postin ilmoituskortilla ja jos henkilö on vielä kieltänyt luovuttamasta sitä. Omiakin mikia on tapahtunut, mutta jatkossa yritämme hallituksen taholla toimia niin, että osoitteenmuutokset otetaan aina heti huomioon ja postitus tehdään huolella annettuihin osoitteisiin.

Yli puolet jäsenistöstä on edelleen ilman sukuselvityksiä, kuten tietysti tiesimmekin, kun niitä ei saatu valmiiksi aiotussa ajassa. Onneksi siihen on tulossa korjaus tänä vuonna. Odotamme myös palautetta eli lähinnä täydennyksiä jaettaviin luonnoksiin.

Vastaajista 32 oli maksanut jäsenmaksun säännöllisesti, kaksi silloin tällöin ja yksi ei antanut vastausta. Ei siis ole ihme, että jäsenmäärä vaihtelee vuosittain, vaikka tavoitteena on ollut jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrän jatkuva kasvu. Jäsenmaksun karhuamista kannatti peräti 86,5 % ja vain yksi oli vastaan. Viime vuonna karhuamista tehtiinkin ja tulos oli erittäin hyvä, kun 35 maksoi muistutuksen jälkeen. Kolme neljästä piti t oinen vuosi, 23 harvemmin ja neljä ei koskaan. Tätä voitaneen pitää luonnollisena, kun otetaan huomioon pitkät matkat, ikä jne. Vastaukset puoltanevat ideaa, että kokouksia pidetään ympäri Suomea.

Sukukokousten oheisohjelmakysymykseen otti kantaa 30 vastaajista. Enemmistön mielestä tutustuminen paikallisiin nähtävyyksiin on sopivaa ohjelmaa, toiseksi suosituin oli tutustuminen paikalliseen yritykseen, laitokseen tms, kolmanneksi eniten toivottiin teatteriesitystä, muutama kannatti enemmän yhdessäoloa ja tutustumista toisiimme. Seuraavassa yksittäisiä hyviä ehdotuksia

Ehdotuksista voidaan todeta, että joukossa on jo kokeiltua, mutta myös uusia ideoita. Ongelmana on ollut vain niiden vapaaehtoisten suorittajien puute, mutta älkäämme lannistuko. Yritetään yhdessä.

Ohjelmallisia sukupäiviä, jotka kestäisivät 2- 3 päivää, kannatti 46 % viiden vuoden välein, 37,8 % 2-3 vuoden välein, mikä on ollut viimeisin tavoite, mutta josta on jouduttu tinkimään ja 16,2 % harvemmin. Vastauksista voidaan päätellä, että alkuihastus ja –innostus on haihtunut, sillä alkuvuosina vaadittiin sukupäiviä pidettäväksi joka vuosi. Tulos puoltanee sitä, että keskitymme joka viides vuosi pidettäviin ohjelmallisiin sukupäiviin ja välivuosina pidetään sukukokous oheisohjelmineen.

Enemmistön mielestä (56,8 %) kannatti nykyistä käytäntöä eli sukukokousten pitämistä paikkakunnilla, missä on Liikasia. Kolmanneksen mielestä sukuhaaroittain valitut vakiopaikkakunnat olisi hyvä ratkaisu. 13,5 % ei kertonut kantaansa tähän kysymykseen. Tulos puoltanee nykykäytännön jatkamista ja Suomen eri paikkakuntiin tutustumista sukukokousten ohessa. Ehkä tässä parhain puoli on siinä, että joskus kokous voi olla omalla kotipaikkakunnalla.

Vastaajista 20 oli antanut tietoja sukututkimusta varten, 14 ei ja 3 jätti vastaamatta. Parantamisen varaa siis lienee.

Tulosten mukaan 20 kannatti paikallistoimintaa, 13 ei ja 4 jätti vastaamatta. Enemmistö tiesi paikallisen yhteyshenkilön, 8 ei ja 12 vastaajan paikkakunnalla ei ollut yhteyshenkilöä. Tulos puoltanee selvästi paikallistoiminnan jatkamista ja ehkä yhteyshenkilöiden lisäämistä.

Kysyimme myös halukkuutta eri tehtäviin. Tässä vallitsi liikuttava yksimielisyys, kun lähes kaikki vastasivat EI. Vain yksi oli halukas hallitukseen ja sukutiedon tallentajaksi ja yksi paikallistoiminnan vetäjäksi. Missä vika? Vaatimattomuuttako? Tulos ei vastanne todellisuutta. Vieläkin voi ilmoittautua ja vihjeetkin ovat tervetulleita. Eikö löydy edes soittajia, laulajia, runonlausujia, taikureita ym?

Lasten ja nuorten hyväksi toivottiin omaa ohjelmaa ja jopa nuorisolle omistettua kokousta. Liikaslinkkiin esitettiin perustettavaksi "Lasten palsta". Ohjelmaa on toki ajateltu aiemminkin ja sitä on ollutkin joskus, mutta mistä ne ohjelman suorittajat ja vetäjät, kun edelläkin vastattiin EI.…

Hallitus on pyrkinyt hyvään lopputulokseen ja siksi oli ilahduttavaa todeta, että 75,7 %:n mielestä toiminta on vastannut odotuksia. Hallituksen saamien arvosanojen keskiarvo oli 7,94. Arvosanat vaihtelivat välillä 5-10. Vitosia oli kaksi , kymppejä kolme ja loput siltä väliltä. Vitoset hätkäyttivät, mutta niihin oli selvä syy. Toisessa tapauksessa nimellä vastanneeseen on jo otettu yhteyttä ja asia selvitetty ja korjattu. Rohkaisenkin kaikkia ottamaan yhteyttä, jos jokin asia painaa mieltä. Hallituksen jäsenten kynnykset ovat matalat ja yhteyttä voi ottaa monella tavalla, kuten Liikaslinkistä ilmenee!

Kohtaan "Toivomuksia sukuseuran hallitukselle" saatiin seuraavia tekstejä:

Hallitus kiittää saamastaan tuesta ja pyrkii ottamaan huomioon esitykset, mutta se ei ole aina helppoa, kun kyseessä on vapaaehtoinen harrastus ja kaikki riippuu siitä, miten vapaaehtoiset henkilöt ehtivät ja jaksavat hoitaa tehtäviään. Hallituksen jäsenistä kaksi on sääntöjen mukaan vuosittain erovuorossa, joten teoriassa asiat ovat olleet ok esitetyn vaihtuvuuden osalta, mutta käytännössä sukukokous ei ole pystynyt valitsemaan uusia. Toivottavasti jatkossa vereksiä voimia löytyy ja sitähän hallitus itsekin on toivonut. Jäsenkysely oli lajissaan ensimmäinen ja ehkä viiden vuoden kuluttua olisi hyvä kysellä taas mielipiteitä, niin nähdään onko asiat ymmärretty oikein ja tyytyväisyys lisääntynyt.

Harri Liikanen , hallituksen jäsen m/85, erovuorossa jälleen 2003

Paluu Liikaslinkkiin 1/2003

Paluu seuran pääsivulle

Päivitetty 18.04.2003 (PL)