Sukutapahtumia

Anttolan ja Juvan Liikasten sukutapaaminen 14.06.003

Anttolan ja Juvan Liikasten yhteistapaaminen järjestettiin 14. kesäkuuta 2003 Meeri ja Pentti Liikasen vapaa-ajan asunnolla Maurussa. Tilaisuuteen osallistui runsaat 30 ihmistä. Kaunis sää suosi tapahtumaa, jonka yhteydessä käsiteltiin myös jonkin verran sukuseuraan liittyviä asioita.

Esko Liikanen toi sukumme jäsenlistan tarkastettavaksi ja nyt yritämme Anu Liikasen kanssa yhdistää listaan viime syksynä saamani Jarmo Paikkalan tutkimuksen tulokset. Niistä ilmenee, että Eero Liikasen ja Jaakopin suvun yhteinen isä on vasta Risto Liikasen(1682-1760) poika Juho Liikanen (1712-1793). Juho on myös Juvan Liikasten esi-isä.

Annikki Liikanen

Kangasniemellä tavattiin kutsukokouksen merkeissä.

Vihdoinkin saan lähettää terveiset täältä suomen kauneimmasta kunnasta Kangasniemeltä. Syksyisissä tunnelmissa 21.9.2003 pidimme kutsukokouksen KestiSeti:n tiloissa. Paikalla oli 7 Liikasta. Tilaisuuden tarkoituksena oli miettiä tulevaa paikallistoimintaa. Sirkka-Liisa Kuusisto avasi kokouksen ja esitteli sukuseuraa ja sen toimintaa. Kokouksessa painotettiin Liikasten järjestäytymisestä sukuseuraan. Keskusteltiin miten saataisiin kartutettua tietoja tulevaa sukukirjaa ajatellen. Kokouksessa päätettiin myös panostaa Kangasniemen Liikasten osallistumista ensi kesänä pidettävään Jyväskylän vuosikokoukseen. Valittiin toimikunta joka valmistelee v. 2004 syystapaamista Kangasniemen Liikasille. Toimikunnassa ovat mukana Terttu Albrecht, Raimo Liikanen, Kaija Liikanen, S-L Kuusisto ja Esko Liikanen.

Tapaamisesta ilmoitetaan lähemmin kevään 2004/1 Liikaslinkissä. .

Sirkka Liisa Kuusisto

Muistio Liikasten suvun kokouksesta 21.9.2003 klo 13.00

Pitopalvelu Kesti-Set Kangasniemen kirkonkylässä. Mukana seuraavat suvun edustajat: Erkki Liikanen, Esko Liikanen, Tauno Liikanen, Jukka Liikanen, Terttu ja Matti Albrecht, Rauni ja Esa Puttonen sekä Sirkka Liisa ja Raimo Kuusisto.

On päivä harmaa syyskuussa

kaunis ruska lehtipuussa.

Kutsuttu on kokoon sukua Liikasten,

Sirkka-Liisa hoitanut on homman sen.

Aluksi piirakat ja kahvit nautitaan,

näin kielenkannat mukavasti aukaistaan.

Puheenjohtajana toimii rouva Kuusisto

hänellähän taito siihen on.

Sukuseuran lehti –Liikas-linkki,

sieltä toiminnasta löytyy moni vinkki.

Seuran toimintaa nyt pohditaan

Kangasniemeltäkin ideoita tarvitaan.

Ideointiryhmä kokouksessa nyt valitaan,

siihen jäseniksi: Terttu, Esko, Raimo, Kaija

sekä Sirkka-Liisa nimetään.

Ryhmä tämä pohtii – mietti uutta toimintaa

ja muille seuran jäsenille siitä tiedottaa.

Rahaa – sitä toimintaan myös tarvitaan,

myyntituotevalikoimaan uutta valitaan.

Kassit sekä pyyheliinat varmaan hyvät ois`

ne ehkä seuran kassaan rahaa lisää tois´.

Liikas-logo niihin painetaan,

sitten myyntimenestystä odotellaan.

Parituntinen näin kului nopeasti,

tietoa sukuseurasta saatiin reippahasti.

Sirkka-Liisa toiminnasta antoi monet vinkit,

lisää sukuseurasta kertoo Liikas-linkit.

Kokouksen muistion riimitteli Rauni Puttonen Jyväskylästä.

Kuvat: Pirkko Liikanen, sukuseuran tiedottaja

Paluu Liikaslinkin 2/2003 etusivulle

Paluu sukuseuran pääsivulle

Päivitetty 17.10.2003 (PL)