Lapsen kehitys ja oppiminen

Pirkko Liikanen:
LAPSEN KEHITYS JA OPPIMINEN: teoriasta käytäntöön

Multi- ja hypermediaohjelma - CD-rom

Multi- ja hypermedia -ohjelma "Lapsen kehitys ja oppiminen" käsittelee lapsen kehityksen opetukselle ja oppimiselle asettamia ehtoja. Tunnettuja kehitysteorioita (mm. Freud, Montessori, Gesell, Piaget, Kohlberg, Erikson, Kephart, Berne jne) suhteutetaan käytännön opetus- ja oppimistilanteeseen ja tarkastellaan teorioiden antamaa tukea kasvatukselle.

Oppivelvollisuuskoulun oppiaines ja opetusmenetelmät edellyttävät aina jotakin kehitysvaihetta, jonka oppilas tulee olla saavuttanut voidakseen hyötyä opetuksesta. Kaikki oppilaat eivät ole saavuttaneet oppivelvollisuuskoulun antaman opetuksen edellyttämää kehitystasoa. Koulu ei tarjoa heille mitään mahdollisuutta oppimiseen. Teoksessa tarkastellaan myös lukemaan opettamismenetelmien (KÄTS, LPP, Magga) edellyttämiä ehtoja.

Kolmen laajan tutkimuksen tulokset (TV-ohjelmat, luovuuden virittä minen ja pitkittäistutkimus "Koulutulokkaasta peruskoulun yhdenksännen luokan oppilaaksi) osoittavat oppimistilanteen ja oppijan kehitystason vastaavuuden olevan välttämättömiä oppimisen mahdollistumiseksi.

Lopuksi kasvattajalle esitellään menetelmiä lapsen kehityksen arvioimiseksi ja identiteetin vahvistamiseksi. Lapsen kehitystaso tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen.

Multi-ja hypermediaohjelmaan liittyy erillinen käyttäjän opas, joka etenee multi- ja hypermediaopintokokonaisuuden (cd-rom) mukaan päävalikosta (ohjelman etusivu) alivalikoittain eteenpäin. Sekä multimediaohjelma (cd-rom) että käyttäjän opas sisältävät lukuisia tehtäviä. Opas tukee opintoja opiskeltaessa multi- ja hypermediaopintokokonaisuuden avulla (cd-rom) lapsen kehitystä ja oppimista.

Käyttäjän oppaan etusivulle

Liikasten sukuseuran kotisivun etusivulle

Copyright © 2002 Pirkko Liikanen

Päivitetty 23.04.2002 - PL