LIIKASTEN SUKUSEURA RY                                                          PÖYTÄKIRJA

 

 

 

                             LIIKASTEN SUKUSEURAN PERUSTAVA KOKOUS

 

 

                            Aika                    20.07.1985

 

                             Paikka                Rantalan tila, Mikkelin mlk

 

                             Läsnä                  97 perustajajäsentä

 

 

                             1 §  Kokouksen avaus

Puoluesihteeri, kansanedustaja Erkki Liikanen avasi kokouksen ja lausui runsaslukuisesti paikalle tulleet suvun jäsenet

tervetulleiksi sukuseuran perustavaan kokoukseen.

 

                             2 §  Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti everstiluutnantti Harri Liikanen ja sihteeriksi talousjohtaja Matti Liikanen sekä

pöytäkirjantarkastajiksi tilanomistaja Raimo Liikanen ja myyntipäällikkö Mauno Venäläinen.

 

                             3 §  Puheenjohtajan nuija lahjoittaminen

Puheenjohtaja Harri Liikanen lahjoitti sukuseuralle tekemänsä puheenjohtajan-nuijan, jonka muodot kuvasivat hänen mielestään suvun piirteitä.

 

                             4 §  Alustus sukuseuran perustamisesta

Harri Liikanen kertoi niistä toimenpiteistä, joita hän sekä Eino Liikanen ja Liisa Liikanen 1) olivat suorittaneet suvun vaiheiden selvittämiseksi sekä syistä,

minkä vuoksi sukuseuran perustaminen on perusteltavissa.

 

                             5 §  Sukuseuran perustaminen

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa LIIKASTEN SUKUSEURA niminen yhdistys,

jonka rekisteröinnistä päätetään myöhemmin yhdistyksen hallituksessa.

 

                             6 §  Yhdistyksen säännöt

Käsiteltiin yksityiskohtaisesti yhdistyksen säännöt (liite), jotka hyväksyttiin.

 

                             7 §  Yhdistyksen järjestäytyminen

                                                          Käsiteltiin yhdistyksen toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin.

Käsiteltiin yhdistyksen talousarvio, jonka mukaan jäsenmaksu on 20 mk/ henkilö/vuosi. Talousarvio hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä.

 

8 §  Yhdistyksen hallitus

                                                          Yhdistyksen hallitukseen valittiin yksimielisesti:

                                                          haastemies Eino Liikanen

                                                          käsityönopettaja Liisa Liikanen 1)

                                                          majuri Harri Liikanen

                                                          talousjohtaja Matti Liikanen

                                                          maanviljelijä Paavo Liikanen

                                                          sääteknikko Mauri Puurula

 

9 §  Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin kauppat. maisteri Liisa Laiho ja merkonomi HTM Kari Nahkuri sekä

varatilintarkastajiksi pankkitoimihenkilö Heljä Liikanen ja merkonomi Juhani Liikanen.

 

10 § Jäsenmaksu 1985

                                                          Päätettiin yksimielisesti, että jäsenmaksu vuodelle 1985 on 20 mk/henkilö.

 

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Harri Liikanen päätti kokouksen ja kiitti läsnäolijoita

asiallisesta kokoukseen osallistumisesta.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

                                                          Harri Liikanen                Matti Liikanen

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen

                             Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

 

 

                             Mikkeli 27.7.1985

 

                                                                                      

                                                          Raimo Liikanen               Mauno Venäläinen

 

1) Pöytäkirjan Liisa Liikanen tarkoittaa Anna-Liisa Liikasta Orimattilasta

 

Paluu sukuseuran kotisivuston etusivulle                                                                         Päivitetty 23.5.2003 pl