LIIKASTEN SUKUSEURA RY

VARSINAINEN SUKUKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 29.7.2000 Karjalatalo, Helsinki

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Liikanen lausui osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Liikanen ja sihteeriksi Matti Liikanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Laiho ja Raimo Liikanen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous seuran sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Edellisen vuoden toimintakertomus

Harri Liikanen käsitteli hallituksen kertomuksen toimintavuoden 1999 tapahtumista, joka hyväksyttiin yksimielisesti. (liite 1)

5 Tilikertomus

Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus vuoden 1999 toiminnasta. Hyväksyttiin edellisen vuoden tilit ja myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

6 Jäsenmaksu 2000

Jäsenmaksuksi vuodelle 2000 päätettiin hallituksen esittämä 70 mk/jäsen. Ainaisjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin tuhat ( 1.000 ) markkaa.

7 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2000

Luettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2000, jotka hyväksyttiin. (liitteet 2 ja 3)

8 Hallituksen jäsenten valinta

Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Harri Liikanen ja Reijo Liikanen. Heidät valittiin yksimielisesti uudelleen hallituksen jäseniksi.

9 Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Liisa Laiho ja Martti Tulokas sekä varatilin- tarkastajiksi Esko Liikanen ja Juhani Liikanen.

10 Kunniajäsenet

Hallituksen esityksen mukaisesti kunniajäseneksi n:o 2 valittiin Anna-Liisa Liikanen ja kunniajäseneksi n:o 3 Annikki Liikanen. Sukuseuran puheenjohtaja Harri Liikanen kukitti Anna-Liisan. Annikille toimitetaan onnittelut myöhemmin; hän ei ollut kokouksessa mukana.

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Esko Liikanen päättäessään kokouksen totesi, että kysymyksessä ei todellakaan ollut perinnönjakotilaisuudesta, niin yksimielisiä päätökset olivat.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esko Liikanen, puheenjohtaja

Matti Liikanen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Lahti . . 2000 Liisa Laiho

Rauhasalmi . .2000 Raimo Liikanen

Paluu vuosikokouksen etusivulle

Paluu sukuseuran pääsivulle