Pirkko Liikanen

Lapsen kehitys ja oppiminen: teoriasta käytäntöön. Multi- ja hypermediaohjelma, 1999, 261 s., Asymetric ToolBook II Publisher, 5.0 - CD-rom.

Kuva: Silmän dominanssin eli silmäisyyden tutkiminen

Multi- ja hypermedia -ohjelma käsittelee lapsen kehityksen opetukselle ja oppimiselle asettamia ehtoja. Tunnettuja kehitysteorioita (mm. Freud, Montessori, Gesell, Piaget, Kohlberg, Erikson, Kephart, Berne jne.) suhteutetaan käytännön opetus- ja oppimistilanteeseen ja tarkastellaan teorioiden antamaa tukea kasvatukselle. Oppivelvollisuuskoulun oppiaines ja opetusmenetelmät edellyttävät aina jotain kehitysvaihetta, jonka oppilas tulee olla saavuttanut, voidakseen hyötyä opetuksesta. Kaikki oppilaat eivät ole saavuttaneet oppivelvollisuuskoulun antaman opetuksen edellyttämää kehitystasoa. Koulu ei tarjoa heille mitään mahdollisuutta oppimiseen. Teoksessa tarkastellaan myös lukemaan opettamismenetelmien (KäTS, LPP, Magga) oppimiselle asettamia kehityspsykologisia ehtoja.

Kolmen laajan tutkimuksen tulokset (TV-ohjelmat, luovuuden virittäminen ja pitkittäistutkimus "Koulutulokkaasta peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaaksi") osoittavat oppimistilanteen ja oppijan kehitystason vastaavuuden olevan välttämättömiä oppimisen mahdollistumiseksi. Lopuksi esitellään menetelmiä lapsen kehitystason arvioimiseksi ja identiteetin vahvistamiseksi. Lapsen kehitystaso tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen.

Paluu Liikaslinkin etusivulle

Paluu seuran pääsivulle