Vuoden 1996 Liikanen: EU-komissaari Erkki Liikanen

Lisää tietoa GOOGLE-haku: "erkki liikanen bank of finland"


Erkki Liikanen kertoo itsestään Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton verkkolehdessä

Mitä hyötyä tai etua näet valtiotieteilijöiden koulutuksesta olleen urakehityksellesi?

Lähdin aluksi opiskelemaan sosiologiaa ja filosofiaa. Myöhemmin aloitin kansantaloustieteen opiskelun pääaineena. Opinnot ovat antaneet ennen kaikkea laajan ja hyvän pohjan hyvin monenlaiseen tehtävään. Parhaimpana puolena pidän juuri laajuutta, koska ainahan pitää opiskella ja opetella tutkinnon antaman pohjan lisäksi paljon muutakin.

Harkitsitko joskus jotain muuta koulutusta tai uraa, Mikä olisi ollut toiseksi paras vaihtoehto?

Aivan nuorena, sanotaan seitsemän ja kymmenen ikävuosien välillä ajattelin vakaasti ryhtyä papiksi. Yli kymmenvuotiaana alkoi enemmänkin lääkärin ura kiinnostaa. Siinä 15-vuotiaana ja lukioaikana oli jo täysin selvää, että ryhdyn opiskelemaan valtiotieteitä.

Mikä sai Sinut lähtemään kansainväliselle uralle ? Onko suomalaisuudesta hyötyä maailmalla?

Oikeastaan jo nuorena olin mukana monissa kansainvälisissäkin toimissa. Olin USA:ssa vaihto-oppilaana. Nuorisojärjestöissä toimin monissa tehtävissä kansainvälisten asioiden parissa. Menin eduskuntaan 21 vuotiaana talvella 1972 ja kesällä pääsin ulkoasiainvaliokuntaan ensin varajäseneksi. Oikeastaan mielenkiinto kansainvälisiin tehtäviin on ollut mukana siis jo nuoruudesta asti. Itse asiassa minulla oli nuoruuden haaveena, että ennen kuin täytän neljäkymmentä vuotta haluan kaksi asiaa: työskennellä ulkomailla ja puhua ranskan kieltä. - Suomalaisuudesta ei ole koskaan ollut mitään haittaa. Monia jännitysmomentteja on toki syntynyt johtuen siitä, että Suomesta ei juuri ole aikaisempina vuosina paljoakaan tiedetty. Suomella on kuitenkin todella paljon ystäviä maailmalla. Etenkin vanhempi polvi tietää ja muistaa hyvin historiaamme, talvisotaa ja sen kaltaista taustaa. Tällä hetkellä tilanne on aivan toinen, etenkin EU:hun liittymisen jälkeen ja korkean teknologian mukana Suomi on tullut hyvin esille yleiseen tietoisuuteen. Suomi on lähtenyt nopeasti mukaan tietoyhteiskunnan kehittämiseen ja tämä tiedetään. Kyse ei ole yksinomaan Nokiasta vaan myös laajemmin tietotekniikan hyödyntämisestä, internetin käytöstä ja paljon muusta.

Mitkä näet yhteiskuntatieteilijöiden suurimmiksi haasteiksi tulevaisuudessa?

Yhteiskuntatieteellinen koulutus antaa hyvän pohjan tulevaisuudessakin. Nykyaikana tarvitaan monissa tehtävissä ns. "management" - taitoja. Yhteiskuntatieteiden rinnalle kannattaisi perustaa tutkintoon kokonaisuuksia, jotka mahdollistaisivat liiketalouden ymmärtämistä. Monissa hallinnon tehtävissä niin yrityksissä kuin julkisellakin puolella tulee nykyään pystyä lukemaan ja tulkitsemaan taloudellista tilannetta, tasetta ja tuloslaskelmaa.

Lisääntyvätkö vai vähenevätkö työpaikat globaalistuvassa maailmassa tietoyhteiskunnan kehittyessä?

Lyhyesti vastattuna kokonaisuutena lisääntyy. Tästä on monenlaista tutkimusta ja tietoa. Sopeutuminen nopeaan muutokseen on ensiarvoisen tärkeätä. Tässä työssä uudelleenkoulutus tulee laajasti esille. Meillä ei itse asiassa ole valinnanvaraa, on oltava mukana kehityksessä.

EUkomissaari Erkki Liikanen valittiin vuoden 1999 Valtiotieteilijäksi.


Erkki Liikanen, yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaava Euroopan komission jäsen

Erkki Liikanen valittiin yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaavaksi Euroopan komission jäseneksi 16.9.1999.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Liikanen toimi 19951999 budjettiasioista, henkilöstöstä ja sisäisestä hallinnosta vastaavana Euroopan komission jäsenenä.

Vuosina 19901994 Liikanen toimi Suomen suurlähettiläänä Euroopan unionissa. Tänä aikana Suomi neuvotteli Euroopan unionin kanssa sopimuksen liittymisestä unioniin.

Liikanen valittiin Suomen eduskuntaan 21-vuotiaana vuonna 1972. Hän työskenteli kansanedustajana vuoteen 1990, jolloin hänet nimitettiin ulkoasiainministeriön palvelukseen. Vuosina 19871990 Liikanen toimi Suomen valtiovarainministerinä.

Vuosina 19761979 Liikanen oli Televa Oy:n hallintoneuvoston jäsen. Myöhemmin hän toimi Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana (19831988).

Liikanen oli 19831987 varapuheenjohtajana Suomen Pankin pankkivaltuustossa (joka toimii lisäksi tutkimusta ja kehitystä rahoittavan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hallintoneuvostona). Lisäksi hän oli valtion tiede- ja teknologianeuvoston jäsen 19871990.

Liikanen on suorittanut valtiotieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa pääaineenaan kansantaloustiede.

Kielitaito: äidinkieli suomi; sujuva englannin, ranskan ja ruotsin kielen taito.

Liikanen on syntynyt 19.9.1950. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi tytärtä.

EU-komissaari Erkki Liikasen puheita


Eurooppalainen tietoyhteiskunta STTK:n Tietoalan Foorumi, Helsinki, 11. helmikuuta 2002

Koulutus, tietoyhteiskunta ja kansainvälinen kilpailukyky Pohjois-Suomen opettajainpäivät Oulu, 25 tammikuuta 2002

Yrittäjyys ja sähköinen liiketoiminta Euroopan unionin haasteina, Hämeen yrittäjien 60-vuotisjuhla, Hämeenlinna, 29 syyskuuta 2001

Values and Work, European Conference on Prospects for the Social Economy within the Framework of Sustainable Development, Ghent, 14 November 2001

e-Learning in the Knowledge Society, eLearning Summit La Hulpe, 10 May 2001

Sustainable Development, European Parliament, Brussels, 25 April 2001

Speaks Savvoo and carry a big portfolio, Helsingin Sanomat, 26.9.1999

European food 2000, Helsinki 23-24 September 1999

Lähteet: EU-komissaari Erkki Liikasen kotisivutPaluu Vuoden Liikasen etusivulle

Paluu seuran pääsivulle

Päivitetty06.04.2005 (PL)