LIIKASTEN SUKUSEURA RY                                                        5.3.2011

 

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

 

 

1. Rekisterin

pitäjä

Liikasten sukuseura ry

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioita koskevissa asioissa

Harri Liikanen,  sukuseuran esimies

Niittaajankatu 2 A 13, 00810 HELSINKI, +358 40 502 5939

harri.liikanen@welho.com

3. Rekisterin nimi

Liikasten sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Sukuseuran sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen, sukujulkaisujen tuottaminen ja jäsenyyden hoitaminen.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

5. Rekisterin tietosisältö­

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

- nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti

- yhteystiedot

- suostumus- ja kieltotiedot

- mahdolliset muut tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet­

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain suvun rekisteriin merkityille jäsenille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään ulkopuolisilta lukitussa tilassa.

Atk- pohjainen rekisteri on vain rekisterin ylläpitäjän hallinnassa, ja se suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Arkaluonteisiksi katsottavia tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus pyynnöstä.