LIIKASTEN SUKUSEURA RY                                                        5.3.2011

 

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

JÄSENREKISTERISELOSTE

 

 

1. Rekisterin

pitäjä

Liikasten sukuseura ry

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioita koskevissa asioissa

Harri Liikanen,  sukuseuran esimies

Niittaajankatu 2 A 13, 00810 HELSINKI, +358 40 502 5939

harri.liikanen(at)welho.com

3. Rekisterin nimi

Liikasten sukuseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö­

Jäsenten nimet, syntymäajat ja -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- ja karhuamistiedot.

Sukuhaarat, jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, perustajajäsenet, ainaisjäsenet, nuorisojäsenet, vanhusjäsenet, vanhin, kummityttö ja muut yhdistyksen päättämät muut tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet­

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Tietojen säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille ja sukuhaarojen vastuuhenkilöille ja hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain suvun rekisteriin merkityille jäsenille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään ulkopuolisilta lukitussa tilassa.

Atk- pohjainen rekisteri on rekisterin ylläpitäjän hallinnassa ja vain hänellä on oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Se suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus pyynnöstä.